در این بخش می توانید یک تاریخ مشخص را در تقویم های هجری شمسی، هجری قمری و میلادی معادل سازی کنید.
ابتدا نوع تبدیل را انتخاب کنید. سپس تاریخ مورد نظر خود را در کادر های فراهم شده وارد کرده و دکمه «تبدیل» را بفشارید.

نوع تبدیل را انتخاب کنید :
تاریخ را مشخص کنید :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

نتیجه :
جمعه - ۷ بهمن ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۱/۷
Friday, January 27, 2023
27/1/2023
الجمعة - ۵ رجب ۱۴۴۴
۱۴۴۴/۷/۵